6 - Uitdrukkingen (1)

tamthiliya

mchezo wa kuigiza

jukwaa

hemel

lucht, hemel

malaika

kiti cha starehe

maiti

kaburi la Baniani

kwa mujibi wa

ovyo ovyo

Misri

Zuhura

Mirikh

Mushtara

Back