3 - Uitdrukkingen

hayo ni miongoni mwa mambo

hewa ukaa

huenda

kiko wazi

kilimo mbadala

kulingana na

kupita kiasi

mali asili

een derde

usafirishaji nje

Back