Sociologie

Sociologie UGent 2018-2019

 • Inleiding
  1.   Van gedrag tot samenleving
  2.   De sociologie en haar aanverwante disciplines
  3.   Basisregels bij de uitvoering van sociologisch onderzoek
  4.   Kwantitatief of kwalitatief?
  5.   De plaats van de socioloog in de maatschappij
 • Cultuur
  1.   Inleiding
  2.   Symbolen, tekens, taal
  3.   Ontstaan van cultuur
  4.   Cultuur als lens
  5.   Componenten van cultuur
  6.   Kenmerken die culturen van elkaar onderscheiden
 • Sociale Structuur
  1. Sociale structuur
   1.   Sociale groepen
   2.   Basiskenmerken van groepen
   3.   Groepscultuur en groepsstructuur
   4.   Formele organisaties
  2. Het individu binnen de sociale structuur
   1.   Sociale structuur, verdeling initiatiefrecht, volgplicht
   2.   Sociale status
   3.   Macht
   4.   Sociale Rol
  3.   Structurele Effecten
 • Institutionalisatie en Socialisatie
  1. Insitutionalisatie
   1.   Omschrijving
   2.   Ontstaan van Instituties
   3.   Voortzetting in de tijd van instituties
  2. Socialisatie
   1.   Omschrijving
   2. De belangrijkste socialisatietheorieën
    1.   George Herbert Mead (1863-1931)
    2.   Jean Piaget (1896-1980)
    3.   Sigmund Freud (1856-1939)
    4.   Margaret Mead (1901-1978)
   3.   Identiteit en zelfbeeld
   4.   Emoties
   5.   Kinderculturen: Peergroups en Socialisatie
   6.   Rolsocialisatie
   7. Socialisatie en Structuren
    1.   De structuur van het gezin
    2.   Het gezin binnen de sociale structuur
    3.   Referentiegroeptheorie
 • Sociale Controle en Deviantie
  1. Sociale Controle
   1.   Inleiding + De Morele Orde
   2.   Morele orde: onstaan en internalisatie v normen en waarden
   3.   De politieke orde
  2. Sociologische verklaringen voor deviantie
   1.   Het relatieve en normale karakter van deviantie
   2. Ontregeling of anomie
    1.   Anomie volgens Durkheim
    2.   Anomie volgens Merton
    3.   Merton en Durkheim vergeleken
   3.   Vervreemding
   4.   Differentiële associatie
   5.   De delinquente subcultuur
   6.   Waarom is iemand niet deviant?
   7.   Het etiketteerperspectief
 • Sociale Stratificatie
  1.   Het ontstaan van sociale stratificatie
  2. Stratificatie in landbouwsamenlevingen
   1.   Slavernij
   2.   Kasten
   3.   Standen
  3. Stratificatie in industriële samenlevingen: klasse
   1.   Marx (1818-1883)
   2.   Weber (1864-1920)
   3.   Marx en Weber vergeleken
   4.   Uitbreiding Marxistische en Weberiaanse visie: Dahrendorf
   5.   Bourdieu (1930-2002)
   6.   Overzicht
  4.   Sociale mobiliteit
  5.   Hoe worden economische klassen sociale klassen?
  6. Democratie, welvaart en elites
   1.   Vilfredo Pareto (1848-1923)
   2.   Gaetano Mosca (1858-1941)
   3.   Charles Wright Mills (1916-1962)
  7.   Is sociale stratificatie noodzakelijk?
  8.   Sociale ongelijkheid op basis van geslacht